همراه اول :

در صورتی که می‌خواهید امکان دریافت پیامک‌های تبلیغاتی برای شما فعال گردد می‌توانید عدد ۲ را به شماره پیامکی ۸۹۹۹ ارسال نمائید .


ایرانسل :

برای ثبت درخواست دریافت پیامک‌های تبلیغاتی در ایرانسل می‌توانید عدد 1 را به شمارۀ پیامکی ۵۰۰۵ ارسال نمائید.


بازگشت